tawmaterank

About tawmaterank

מערכת מובנת של פרסי עובדים. מתנות מגברים העובדים לוקחים לעצמם. מטרת העדיפות של שירות הליווי שלנו ישראל שירותי נערות ליווי – לספק לבנות תעסוקה הגונה עם רווחים משמעותיים, ולספק ללקוחות מאובטחים לספק שירותים ברמה טובה יותר. רק גישה זו מספקת כוחות לפיתוח שיתוף פעולה ממושך, שיהיה נוח לעובדים וגם ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות דירות נוחות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי רק בהזמנת העובד, מכיוון שהתשלום עבור הדיור הוא אך ורק במאזן העובד. העלות הממוצעת של דירות יומיות בישראל מעריכה כ- 40-60 דולר ליום.

Posts by Cirilo Ingram:

Sorry, nothing found.