riesufcihard

About riesufcihard

עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת דירות נוחות לעובדים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. הכל משפיע אך ורק מרצונותיה של הילדה עצמה, מכיוון שעלויות הנדל"ן נופלות בדיוק על יתרת העובדת. המחיר הממוצע של השכרה יומית בבית בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. בנות משאירות בונוסים מלקוחות באופן אישי. המשימה העיקרית של חברת הליווי הישראלית נערות ליווי – לספק לבנות תעסוקה הגונה עם רווחים טובים, ולקוחותינו מספקים שירותים באופן בלעדי את הנכס הטוב ביותר. רק גישה זו נותנת כוח לפתח שיתוף פעולה ארוך קו, שיהיה נוח הן לבנות והן ללקוחותינו.

Posts by Cory Fox:

Sorry, nothing found.