dihardbese

About dihardbese

מערכת פרס עובדים שקופה. בנות נלקחות מגברים באופן אישי. יעד עדיפות של חברת הליווי ישראל נערות ליווי תל אביב – לספק לעובדים את העבודה הטובה ביותר עם רווחים גדולים, וגברים עשירים עושים שירותים ישירות באיכות הטובה ביותר. באופן בלעדי שיטה זו מאפשרת להשיג שיתוף פעולה ממושך, אשר יהפוך לעיוות גם לעובדים וגם ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי אך ורק בבקשת הנערה, מכיוון שתשלום הדיור הוא בדיוק בעלויות הדגם. העלות הממוצעת של דירה יומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.

Posts by Norfork:

Sorry, nothing found.